Algemene voorwaarden

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden voor onze software en dienstverlening.