Privacy Statement

Home > Privacy Statement

Daling tot 1% in loonkosten

Bespaar direct op personeelskosten

Meer dan 75.000 gebruikers!

Waaronder Kiko Milano, Intratuin, Vomar en Jumbo

Zeer eenvoudig in gebruik

Snel resultaat en overzicht in de hele winkel

Privacy statement

Inleiding
Retail Solutions verwerkt persoonsgegevens en in dit privacy statement leggen we uit hoe we daarmee omgaan. We vertellen welke gegevens we waarom verwerken, hoelang en waar we gegevens bewaren en welke rechten u heeft betreffende uw eigen persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid
Bij Retail Solutions gaan we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Welke gegevens worden verwerkt en waarom?
Retail Solutions verwerkt de volgende gegevens:
● Adresgegevens, contactgegevens en geslacht zodat een klantorganisatie kan communiceren met de medewerkers en Retail Solutions kan communiceren met onze klanten.
● Geboortedatum zodat CAO regels in PMT kunnen worden gecontroleerd.
● Contractgegevens en tijdregistratie zodat loonkosten in PMT inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
● Beschikbaarheid en afwezigheid zodat personeelsplanningen in PMT kunnen worden gemaakt.
● Bij sollicitatieprocedures via PMT vragen we om de BSN ten behoeve van het aanname proces.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
● Persoonsgegevens in PMT worden tot 1 jaar na uitdiensttreding bewaard.
● Bij het stopzetten van de dienstverlening van Retail Solutions aan de klantorganisatie (wanneer de klantorganisatie PMT niet langer gebruikt) worden alle gerelateerde persoonsgegevens geanonimiseerd binnen 6 maanden na stopzetten van de dienstverlening.
● Sollicitatiegegevens in PMT bewaren we tot 3 maanden na de afhandeling van het sollicitatieproces.
● Uw BSN wordt direct na aanname in het sollicitatieproces in PMT verwijderd.

Waar slaan we de persoonsgegevens op?
Wij slaan uw persoonsgegevens op binnen de Europese Unie (EER) en nooit daarbuiten.

Delen met derden
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die de klantorganisatie gebruikt kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld met betreffende mobiele applicaties. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht (en toegestaan) is.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Zowel op onze publieke website als binnen PMT gebruiken wij alleen functionele cookies, die dienen om de gebruikerservaring van de website te stroomlijnen en die er bv. voor zorgen dat u niet bij elke pagina in PMT opnieuw hoeft in te loggen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics voor het analyseren van website bezoeken in PMT.
● Retail Solutions heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
● Google gebruikt een zgn. tracking cookie
● Wij delen geen persoonsgegevens met Google
● Gegevens worden anoniem verwerkt door Google
● De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht te verzoeken uw persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen. U heeft het recht om een klacht in te dienen (via privacy@retailsolutions.nl ) over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Het kan voorkomen dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Retail Solutions kan in de toekomst wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er wijzigingen in dit privacy statement zijn.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u contact opnemen via privacy@retailsolutions.nl .

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2018

Ook besparen op jouw personeelsplanning?

Marges in de retail zijn ontzettend klein. Een slimme planning van personeel en workforce management kunnen net het verschil maken voor jouw winkel. Ontdek nu hoe makkelijk je kunt besparen met onze Personeels Management Tool.