RT_logo-site
06 maart 2024

Update App PMT Personeelstool!

De personeelsplanning app van de PMT Personeelstool is volledig vernieuwd. Met deze mobiele app kunnen medewerkers overal hun werktijden inzien, beschikbaarheid invullen en verlof aanvragen.

Dashboard met nieuwsberichten

Wanneer een medewerker de app van de personeelstool opent, krijgt deze eerst het dashboard te zien. Bovenaan staan de nieuwsberichten waarmee je als manager eenvoudig kunt communiceren met je medewerkers. Vervolgens ziet de medewerker de dienst van vandaag en de eerste drie aankomende diensten. Zo weten je medewerkers wat er speelt in je winkel en wanneer ze moeten werken.

Eigen werktijden en die van anderen inzien

Met de PMT-app kunnen je medewerkers de personeelsplanning op hun smartphone inzien. In de oude app konden medewerkers hun eigen werkrooster en het rooster van de afdeling inzien. Nieuw is dat ze de werktijden van anderen kunnen inzien, ook wanneer ze zelf niet moeten werken. Dit was een veelgehoorde wens die bij ons binnenkwam. Medewerkers willen niet alleen zien met wie ze moeten werken, maar ook of een collega tijd heeft om buiten werktijd af te spreken.

Beschikbaarheid en schoolroosters invoeren

Wij ontvingen over de vorige versie van de PMT-app feedback dat gebruikers het ingewikkeld vonden om hun beschikbaarheid in te vullen. Een goed ingevulde beschikbaarheid is echter van belang om een kloppend werkrooster te maken. Daarom hebben we dit een stuk eenvoudiger gemaakt. Net als in de vorige app kunnen medewerkers hun schoolrooster invoeren, wat van belang is bij CAO regels voor 13, 14, 15, 16 en 17 jarigen.

Verlof aanvragen en dienst ruilen

Verlof aanvragen kunnen medewerkers eenvoudig via de app doen. De app laat ook het actuele verlofsaldo van de medewerker zien. Regelmatig zijn medewerkers te laat met het aanvragen, maar willen ze toch graag vrij zijn. Medewerkers kunnen dan een dienst ruilen door een vervangingsverzoek aan te maken en de collega’s te selecteren aan wie het verzoek gestuurd wordt. Zij krijgen dan een melding en kunnen het verzoek al dan niet accepteren. De planner heeft in dit geval altijd nog het laatste woord en moet het ruilverzoek goedkeuren.

Benieuwd geworden naar de PMT Personeelstool en de app?

Vraag hier een demo aan en onze collega Nick laat je graag de PMT Personeelstool en de app zien.

Hidde | Retail Solutions

Meer nieuws en blogs

Deel dit bericht:

Het werk in de winkel leuker maken en tot 1% minder loonkosten op je omzet realiseren?

Minder loonkosten op je omzet realiseren?​